شما مي توانيى به صورت مستقیم با کارشناسان ما در بخش‌های مشاوره اقتصادی و یا دریافت اقامت در ارتباط باشد. همچنین از طریق اینستاگرام می‌توانید آخرین اخبار مربوط به امارات و اقتصاد آن یا اطلاعات و آمارهای مفید امارات را در اینستاگرام خبیردبی مشاهده و دنبال نمایید.

055-5505023

هاشمی فر

055-5505028

مهندس زارعی

About us

درباره خبیردبی

Contact us

تماس با خبیردبی

مشاوره دریافت اقامت دبی

اطلاعات بیشتر کلیک کنید

نوبت‌دهی مشاور اقتصادی

اطلاعات بیشتر کلیک کنید

چت با ما
1
اگر سوالی دارید ما در خدمتیم
سلام